Formularz odstąpienia

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


DOWGUN PROFESSIONAL

HURTOWNIA KOSMETYKI PROFESJONALNEJ S.C. M. J. DOWGUN

Olsztyn 10-692, ul. Jana Janowicza 19/26

NIP: 7393867247

REGON: 281589153


następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………


Data zawarcia umowy/odbioru……………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta………………………………………………………………….

Adres konsumenta……………………………………………………………………………..


Podpis konsumenta i data ………………………………………